Yükleniyor...

Amaç ve Kapsam

İ

İNTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi (Journal of Humanities and Social Sciences Academy) Uluslararası yayım yapan hakemli bilimsel bir dergidir.

.

Dergi, Türkiye ve dünyada bilime katkıda bulunmayı ve özgün eserleri akademik süzgeçten geçirdikten sonra kâr amacı gütmeden yayımlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda makale sahiplerinden herhangi bir ücret talep etmemektedir.

.

İNTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi (Journal of Humanities and Social Sciences Academy) Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kültür-Sanat ve Dil alanındaki çalışmalarını kapsamaktadır.

Dergiye gönderilecek çalışmalar yukarıda belirtilen alanlar dâhilinde olmalıdır. Ayrıca çalışmaların bilimsel standartlara uygun, orijinal ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

.

Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul etmektedir.

.

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı şeklinde yayımlanmaktadır. Yayın Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda özel sayılar da yayımlanabilmektedir.

.