Yükleniyor...

Değerlendirme Süreci ve Hakemlik

İNTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi‘ne (Journal of Humanities and Social Sciences Academy) gönderilen tüm çalışmalar “Editöryal incelemeve “Çift Taraflı Kör Hakemlik Yöntemi” ile değerlendirmektedir. Kör hakemlik (Blind Review), bilimsel yayınlarda yüksek yayın kalitesinin sağlanabilmesi, diğer bir ifade ile nesnel bir şekilde değerlendirme sürecini gerçekleştirmek amacıyla kullanılan en yaygın yöntemdir. Çift taraflı kör hakemlik yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

İNTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi’ne gönderilen yazıların “Değerlendirme Süreci” aşağıdaki gibidir:

 • Gönderilen çalışmanın Turnitin Programı ile benzerlik analizi yapılır. Bir yazının bu aşamayı geçebilmesi için benzerlik analizinin kaynakça dâhil en fazla %25 olması gerekmektedir.
 • Benzerlik analizi açısından uygun olan yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör/editörler ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir.
 • Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, hakem sürecine dâhil edilmeyecektir.
 • Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan üç hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin gönderilir.
 • Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez.
 • Hakemlere değerlendirme için 15 gün süre verilmektedir. Bu süre aşıldığında 7 günlük bir ek süre verilmektedir. Bu süre içinde dönüş yapmayan hakem yerine başka bir hakem atanır. Bu nedenle bazen hakem değerlendirme süreci bir aydan fazla sürebilmektedir. Editör tarafından ön incelemesi yapılan çalışmaların alan editörlerince yapılan hakem ataması süreci de yaklaşık 7 gün sürmektedir.
 • En az iki hakemin “Kesinlikle yayınlanamaz.” şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı dergide yayımlanmaz.
 • En az iki hakemin “Olduğu gibi yayınlanabilir.” şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı en kısa sürede Yayın Kurulunun belirleyeceği sayıda yayımlanır.
 • Yazarlar, hakemlerce düzeltme istenmesi durumunda gönderdikleri yazı ile ilgili hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Bununla birlikte eleştiri ve önerilerle ilgili olarak katılmadıkları hususlar olursa bunları ayrı bir sayfada gerekçeleriyle birlikte açıklamalıdır.
 • Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi halinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Dergi editörleri gerektiğinde makalede içeriği etkilemeyen küçük değişiklikler yapabilir.
 • Yayıma kabul edilen yazılar ilgili hakem değerlendirmeleri yazarlara gönderilir. Hakemlerin istediği değişiklik ve düzeltmeleri yaptıktan sonra düzenlenerek editöre gönderilen çalışma kontrol edilerek dizgi ve tasarım sürecine alınır ve yazının benzerlik analizi yapılır. Olumlu rapor alan çalışmalar, dizgi ve tasarım süreci tamamlandıktan sonra kontrol için son kez yazarlara gönderilir.
 • Hakem raporları ve yazı hakkındaki yazışmalar dergi otomasyonu içinde arşivlenir.

Dergiye gönderilen özgün araştırma, inceleme ve derleme yazılarının incelenmeye alınabilmesi için Yazım Kuralları sayfasındaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

HAKEM FORMLARI

Yazarlar, İNTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi‘ne gönderdikleri makaleler için en az 2, en fazla 4 hakem önerisinde bulunabilir.

Hakemlik formlarını dolduran akademisyen ve araştırmacıların ilgili formu intobadergisi@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir.

1. Form:

Hakem önerisinde bulunacak araştırmacıların aşağıdaki formu indirip doldurması gerekmektedir.

2. Form:

Makalelere hakemlik yapacak akademisyenlerin aşağıdaki formu indirip doldurması gerekmektedir.