Yükleniyor...

Kapsam

İnTOBA – İnsan imler, Eğitim Bilimleri, Kültür-Sanat ve Dil alanındaki çalışmalarını kapsamaktadır.

İnTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi (Journal of Humanities and Social Sciences Academy) Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kültür-Sanat ve Dil alanındaki çalışmalarını kapsamaktadır.

Dergiye gönderilecek çalışmalar yukarıda belirtilen alanlar dâhilinde olmalıdır. Ayrıca çalışmaların akademik standartlara uygun, orijinal ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

İnTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul etmektedir. Dergi, bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanmaktadır. Yayın Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda özel sayılar da yayımlanabilmektedir.

Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle editörler tarafından incelenmektedir. Yayıma uygun bulunanlar editörler tarafından iki ayrı hakeme yönlendirilmektedir. Hakem onayını alan ve yayım sürecini başarılıyla tamamlayan çalışmalar bekletilmeksizin mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

İnTOBAİnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi an itibariyle açık erişim (open access) olup E- DERGİ şeklinde yayımlanmaktadır.

Dergimize gönderilen tüm çalışmalar Turnitin intihal tespit programı ile taranmaktadır. Makalelerin intihal oranı % 25’i geçmemelidir. Bu oranı geçen makaleler reddedilerek yazar(lar)ına iade edilir.

Makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.