Yükleniyor...

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Şerife YORULMAZ

Tarih Bölümü

Mersin Üniversitesi – Türkiye

Prof. Dr. Hasan YÜREK

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mersin Üniversitesi – Türkiye

Prof. Dr. Martin STOKES

Kral Edward Müzik Profesörü

King’s College London (Üniversitesi) – İngiltere (UK)

Prof. Dr. Peter Benjamin GOLDEN

Tarihçi – Türkolog

Rutgers Üniversitesi – Amerika Birleşik Devletleri (USA)

Prof. Dr. Amina SİLJAK-JESENKOVİC

Türkolog – Şarkiyat Enstitüsü

Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu – Bosna Hersek

Prof. Dr. Antonella MINELLI

Kültürel Antropoloji Bölümü

Molise Üniversitesi – İtalya

Prof. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.

Necmettin Erbakan Üniversitesi – Türkiye

Prof. Dr. Jyldyz URMANBETOVA

Felsefe Bölümü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi – Kırgızistan

Prof. Dr. Lütviyye ASGERZADE

Nizami Genjavi Edebiyat Enstitüsü

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi – Azerbaycan

Prof. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ

Tarih Bölümü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Türkiye

Prof. Dr. Kulash MAMİROVA

Coğrafya Bölümü

Kazak Milli Kadın Öğretmen Yetiştirme Üniversitesi – Kazakistan

Prof. Dr. Sergiy KURBATOV

Sosyoloji Bölümü

Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi – Ukrayna

Prof. Dr. Kateryna G. MYKHAYLYOVA

Sosyoloji Bölümü

Kharkiv Beşeri Bilimler Üniversitesi – Ukrayna

Prof. Dr. Mirzana PASİC-KODRİC

Eğitim Fakültesi

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi – Bosna Hersek

Prof. Dr. Rabije MURATİ

Pedagoji Bölümü

Tetova Üniversitesi – Makedonya

Prof. Dr. Hana SALİU

Psikoloji Bölümü

Tetova Üniversitesi – Makedonya

Prof. Dr. Liailia MINGAZOVA

Filoloji ve Kültürlerarası İletişim Enstitüsü

Kazan Federal Üniversitesi – Tataristan – Rusya Fed.

Doç. Dr. İbrahim BOZKURT

Tarih Bölümü

Mersin Üniversitesi – Türkiye

Doç. Dr. Alev DURAN

Tarih Bölümü

İstanbul Aydın Üniversitesi – Türkiye

Doç. Dr. Saida QULİYEVA

Tarih Bölümü

Bakü Devlet Üniversitesi – Azerbaycan

Doç. Dr. Richárd SZANTO

Tarih Bölümü

Szeged Üniversitesi – Macaristan

Dr. Bashir SAADE

Siyaset ve Din – Religion & Politics

Stirling Üniversitesi – Scotland – İngiltere (UK)

Dr. Girayalp KARAKUŞ

Tarih Bölümü – Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Amasya Üniversitesi – Türkiye

Dr. Raziiakhan ABDİEVA

İktisat Bölümü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi – Kırgızistan

Dr. Ömer Faruk DEMİREL

Lengüistik Bölümü

Berlin Teknik Üniversitesi – Almanya

Dr. Shahnoza Nazarova

Özbek Dili, Edebiyatı ve Folkloru Enstitüsü

Özbekistan Bilimler Akademisi – Özbekistan

Dr. Anar FERECOV

Tarih Bölümü

Bakü Devlet Üniversitesi – Azerbaycan

Dr. Türkan TOPÇU

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi – Bosna Hersek